تبلیغات
پرورش گل و درختچه زینتی - بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionntha)

پرورش گل و درختچه زینتی

در وب نویسی کپی کردن کار دیگران و شیوه نگارش آنها ارزشی ندارد. خودتان باشید!

بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionntha)
همانطور که از نام بنفشه آفریقایی مشخص است بومی مناطق گرم آفریقا است. بنفشه آفریقایی دارای ساقه خیلی کوتاه و برگهای طوقه ای بوده   و روی برگها کرکدار است.گل آذین از محور برگها خارج شده و مریستم انتهایی همیشه رشد رویشی دارد.

گل در بنفشه آفریقایی به صورت 5 تا 10 تایی روی یک دمگل بلند به طور مجتمع بوجود می آیند. گل ها بصورت کم پر و پرپر و در رنگهای مختلف حتی دو رنگ بوده و پرچم طلایی آنها به طرز زیبایی از وسط گل ها بیرون زده به گونه ای که تناقض  در رنگ پرچم ها و گلبرگ ها بنفشه آفریقایی را به صورت یکی از زیباترین مینیاتورهای طبیعی در آورده است.
گلدهی بنفشه آفریقایی به طول روز حساس نبوده و بی تفاوت است و در تمام طول سال گل می دهد.
گلدهی بنفشه آفریقایی با میزان تجمعی تابش های فتوسنتزی کنترل می شود.


[ جمعه 11 شهریور 1390 ] [ 10:16 ب.ظ ] [ مهندس شریفی ]

[ نظر یا پرسش ما() ]