تبلیغات
پرورش گل و درختچه زینتی - نحوه مراقبت و نگهداری از تراریوم

پرورش گل و درختچه زینتی

در وب نویسی کپی کردن کار دیگران و شیوه نگارش آنها ارزشی ندارد. خودتان باشید!

نحوه مراقبت و نگهداری از تراریوم
1- آبیاری
2- نور
3- دما
4- کودهی
5- هرس
6- کنترل آفات و بیماری ها

آبیاری:

یک تراریوم باید خودنگهدار بوده و بتواند یک چرخه رطوبت مطلوب را حفظ کند. علامت یک سیستم موفق ظهور قطرات  آب روی سمت داخلی دیواره  ظرف در زمان های معین است. تراریوم نباید بیش از حد آبیاری شود. اگر بیش از حد آب داده شد، باید مدتی درب پرف کمی باز شود تا آب اضافی تبخیر شود.

باید توجه داشت که چون حذف آب اضافی مشکل است کم آب دادن بهتر از آبیاری زیاد است.

تراریوم های باز نیاز به آبیاری دوره ای دارند که با بزرگ شدن دریچه ظرف دفعات آبیاری افزایش می یابد. تراریوم ها ی بسته نیاز به آب کمی دارند و آنهایی که گاهی نیاز به آبیاری دارند ممکن است هر 2تا 6 ماه یک بار آبیاری شوند.


نور:

گیاهان از نظر نیاز نوری گوناگون هستند و باید بر این اساس گروه بندی شوند. اگر نور اضافی لازم باشد می توان تراریوم را در زیر نور فلورسنت قرار داد. در صورتی که مقابل پنجره قرار داده شده است باید هر چند وقت  ظرف چرخانده شود تا از خم شدن گیاهان در اثر نور گرایی جلوگیری شود باید توجه داشت که نباید تراریوم در مقابل نور مستقیم خورشید قرار گیرد چون باعث تجمع گرما در ظرف و سوختگی گیاهان می شود.


دما:

تراریوم ساخته شده با گیاهان گرمسیری نیاز به دمای گرمتری نسبت به گیاهان نیمه گرمسیری دارند. دمای بهینه برای اغلب گیاهان درون خانه ای به تقریب مشابه و دمای حدود 18 تا 24 درجه سلسیوس نی تواند مناسب باشد. گیاهان قرار گرفته در مقابل پنجره در معرض نوسانات دمایی بیشتری قرار می گیرند.


کوددهی:

در صورت لزوم کودهای آلی می تواند اضافه شود. اما اگر محیط رشد اولیه خوب آماده شده باشد، مصرف کود اضافی ممکن است لازم نباشد. چون رشد گیاهان باید کند باشد، کاربرد کود باید در کمترین میزان ممکن باشد. کود های شیمیایی ممکن است در تراریوم باز مصرف شود، اما در تراریوم بسته نباید استفاده گردد. پیشنهاد شده که در صورت ظهور علائم کمبود پس از مدت طولانی می توان از کودهای ویژه گیاهان درون خانه ای با غلظت یک چهارم مقدار پیشنهاد شده برای گیاهان درون خانه ای استفاده کرد. باید دقت کرد که محلول کود نباید روی برگ ها باقی بماند.


هرس:

وقتی گونه های پر رشد استفاده شود یا شرایط رشد خیلی مناسب باشد، ممکن است گیاهان بیش از حد رشد کرده و باعث محدود کردن فضای ظرف شوند. در این حالت شاخ و برگ اضافی باید حذف شوند.  جوانه برداری و حذف جوانه های انتهایی پیش از بلند شدن بیش از حد گیاهان اغلب نتیجه بهتری نسبت به سرزنی شاخه ها دارد. هرس گیاهان در ظروف با دهانه باریک مشکل بوده و می توان از تیغ جراحی یا تیغ اصلاح که به انتهای میله ای بسته شده استفاده کرد. تمام قسمت های حذف شده از گیاه باید با دقت از ظرف خارج شود، چون پوسیده شده و باعث ایجاد بوی نامطبوع می شوند.


کنترل آفات و بیماری ها:

برای کاهش حمله بیماری ها و آفات حشره ای، محیط کشت باید گندزدائی شده باشد. گیاهان نیز باید عاری از بیماری بوده و پیش از کاشت شاخ و برگ آنها از نظر حضور حشرات و عوامل بیماری زا در ظرف آزمایش شود.

آفات حشره ای معمول در تراریوم ها شامل: کنه، مگس سفید و شته است که می توانند با سموم شیمیایی کنترل شوند.

 [ یکشنبه 8 آبان 1390 ] [ 07:56 ب.ظ ] [ مهندس شریفی ]

[ نظر شما() ]