تبلیغات
پرورش گل و درختچه زینتی
برای  بذر این درختان از سرمادهی مرطوب  استفاده می شود و تا زمانی که دمای خاک بالا نرفته و گرم نشده باشد، جوانه نمی زنند. دمای بهینه جوانه زنی، بین 20 تا 30 درجه سلسیوس است. بذر های این گونه ها، در فصل سرد پائیز یا پس از تیمارهای سرمایی(چینه سرمایی) در بهار کشت می شوند.

بذرهای سوزنی برگان دارای نوعی خفتگی به نام میان خفتگی است که تا بر طرف نشود بذر سبز نمی شود. بذرشان در برابر سرما واکنش نشان می دهد اما نیاز مطلق به سرما ندارد. سرمادهی به میزان زیادی شتاب تنژگی( جوانه زنی) را می افزاید اما در هر حال بذر بدون سرمادهی هم سرانجام می تنژد.


طبقه بندی: سوزنی برگان،


نظرات() سه شنبه 11 بهمن 1390 11:51 ق.ظ مهندس شریفی