تبلیغات
پرورش گل و درختچه زینتی - نیازهای گل لاله عباسی

پرورش گل و درختچه زینتی

در وب نویسی کپی کردن کار دیگران و شیوه نگارش آنها ارزشی ندارد. خودتان باشید!

نیازهای گل لاله عباسی
لاله عباسی تا حدودی سرما را تحمل می کند ولی اغلب شبیه گیاهان حساس به سرما کشت و کار می شود.
نیاز به خاک زهکشی شده و نور کامل آفتاب دارد. در زمان رشد، به آب فراوان نیاز دارد.


خاک معمولی باغچه برای لاله عباسی مناسب است.

در پایان فصل، بخش هوایی گیاه را می توان قطع کرد و با خاک پوش، ریشه آن را برای سال بعد حفظ کرد و یا اینکه ریشه ژوخه ای آن را از خاک خارج کرده و شبیه ریشه های ژوخه ای گیاه کوکب آن را در محل مناسب به دور از سرما نگهداری و در بهار دوباره کشت نمود.



[ جمعه 19 اسفند 1390 ] [ 07:33 ب.ظ ] [ مهندس شریفی ]

[ نظر شما() ]