بسته به نوع گل و روش استفاده از آنها چندین روش برای خشک کردن گل ها وجود دارد. برخی روشها شکل گل ها را بهتر حفظ می کنند و برخی برای گلبرگها و برگساره ها عملی هستند.
ساده ترین روش خشک کردن در هوا است. این روش محاسن زیادی دارد که در آن گلها بسته بندی شده و از سقف یا دیوار آویزان می شوند و درحین خشک شدن ظاهر تزیینی نیز دارند.
روش های دیگر خشک کردن شامل فنون استفاده از سیلیکاژل و آون ریز موج است.
منجمد خشکانی فنی تجاری است که در آن گل ها از طریق منجمد کردن و حذف رطوبت ساقه ها و گل ها نگهداری و درعین حال شکل و رنگ اصلی مواد حفظ می شود.طبقه بندی: خشک کردن گل ها،


نظرات() دوشنبه 10 مرداد 1390 01:08 ب.ظ مهندس شریفی