تبلیغات
پرورش گل و درختچه زینتی - نحوه افزایش کالانکوئه

پرورش گل و درختچه زینتی

در وب نویسی کپی کردن کار دیگران و شیوه نگارش آنها ارزشی ندارد. خودتان باشید!

نحوه افزایش کالانکوئه
افزایش کالانکوئه با قلمه ساقه و بذر به آسانی امکان پذیر است. گیاهان مادری که از آنها قلمه گرفته می شود باید در شرایط طول روز بلند پرورش یابند تا به حال رویشی باقی بمانند. قلمه انتهایی ساقه را که دارای چند جفت برگ بالغ است جهت افزایش به کار می برند.
قلمه ها را پس از تهیه، به مدت 2 تا 3 روز در گوشه ای قرار می دهند تا در محل بریدگی پینه تشکیل شود. سپس آن ها را در محیط کشتی که دارای زهکشی و تهویه خوب باشد کشت می کنند.


جهت ریشه دهی استفاده از تنظیم کننده رشد لازم نیست.
کمترین رطوبت برای بستر کاشت لازم است و نباید زیاد آب داده شود.
دمای مناسب برای بستر 21 تا 25 درجه است.
در شرایط مناسب از زمان کاشت قلمه تا گلدهی 13 تا 17 هفته زمان لازم است.


کاشت بذر در مورد برخی رقم ها که تفرقه صفات کمتری از خود نشان می دهند عملی است. بذرها بسیار ریز هستند و از دی ماه تا تیرماه کاشته می شود ولی برخی پرورش دهندگان در طول سال به تدریج بذرها را کشت می کنند تا قابلیت تولید در تمام طول سال را داشته باشند. بذر برای تندش نیاز به نور دارد و بنابراین نباید روی بذر پوشانیده شود.

گونه های دیگر کالانکوئه از طریق پاگیاه و گیاهک های اطراف برگ قابل افزایش است.


[ پنجشنبه 25 اسفند 1390 ] [ 11:31 ق.ظ ] [ مهندس شریفی ]

[ نظر شما() ]